سبک معماری
کد خبر : 486
چهارشنبه - ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۳

معماری چند حسی

معماری چند حسی

معماری چند حسی چیست ؟

زمانی که مطالعه درباره ی معماری چند حسی است استنباط و مشاهده در فضا از اولویت مهمی برخوردار است. درک ما از فضاها همیشه به طور غیر مستقیم مطرح بوده است. به طور سنتی، پنج حواس اصلی وجود دارد: بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و بویایی. سایر حواس عبارتند از حس گرما و‌سرما، درد و چیزهایی که درباره ی حرکت و موقعیت اجزای مختلف بدن در مکان و فضاست و معماری نه تنها مصالح و فرم است بلکه وابسته به ساکنان، احساسات آن ها، محیط زیست، فضا و روابط میان آن هاست. همان طور که جامعه به سوی آینده پیش می رود، تاثیر فنآوری بر روی جنبه های مختلف زندگی ما رو به افزایش است. چالش معماری معاصر بر اساس این اصول است که چطور پیشرفت فنآوری با کیفیت های بنیادی حسی ترکیب شوند. برای معماری در عصر دیجیتال، اجرای تکنولوژیکی بر روی معماری چند حسی سایه انداخته است.

تاثیر حواس پنجگانه در معماری‌ چند حسی

مصالح در معماری چند حسی دارای مشخصات عملکردی برای واکنش نشان دادن به تغییر و تحول در محیط است. نمونه ای از این مصالح، مصالح حرارتی است(thermochromic)، که رنگشان در پاسخ به تغییر دمای محیط دگرگون می شود. کیفیت های حرارتی در مصالح متنوعی قابل استفاده است که عبارتند از کاشی، پارچه، رنگ و جواهرات. یکی از جنبه های خاص مصالح حرارتی این است که حرارت را دریافت کرده و آن را به صورت مریی نشان داده اند. مصالح حرارتی بر روی محیط بسته به این که چگونه رنگ آن ها تغییر می یابند با کاربران تعامل برقرار می نمایند.

نمونه های معماری چند حسی

Light – Leafy Shade, A-Asterisk Architects.
‏Xicui Entertainment Center, Beijing, China.
‏Sound generated Space, Jesper Bonde.
‏Touch – Miranda Wall, Giles Miller.
‏Touch – Thermochromic Paint.
لامسه- رنگ حرارتی.
لامسه- میراندا وال، گیلز میلر.
شنوایی- فضای تولید کننده صدا، جسپر باند.
بینایی و نور-مرکز تفریحی Xicui، پکن، چین.
بینایی و نور- سایه برگ ها، Asterisk Architects.

نقش مصالح در معماری چند حسی

مصالح در معماری چند حسی دارای مشخصات عملکردی برای واکنش نشان دادن به تغییر و تحول در محیط است. نمونه ای از این مصالح، مصالح حرارتی است(thermochromic)، که رنگشان در پاسخ به تغییر دمای محیط دگرگون می شود. کیفیت های حرارتی در مصالح متنوعی قابل استفاده است که عبارتند از کاشی، پارچه، رنگ و جواهرات. یکی از جنبه های خاص مصالح حرارتی این است که حرارت را دریافت کرده و آن را به صورت مریی نشان داده اند. مصالح حرارتی بر روی محیط بسته به این که چگونه رنگ آن ها تغییر می یابند با کاربران تعامل برقرار می نمایند.