سبک معماری
کد خبر : 479
چهارشنبه - ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸

معماری جنبشی

معماری جنبشی

‎معماری جنبشی چیست ؟

از اوایل قرن بیستم، هنرمندان و معماران حرکت و جنبش را در طراحی هایشان جا دادند تا به کشف احتمالاتی برسند که مقدمه ای برای معرفی عنصر زمان است؛ معماری جنبشیبازتابی از اهمیت ماشین و فنآوری در جهان مدرن و کشف ماهیت ژرف بینی و تصور عصر معاصر است. در این روش، حرکت و جنبش به صورت مکانیکی توسط موتورها تولید شده و الهام گرفته از حرکت ساکنان، شرایط آب و هوایی و نیروهای جنبشی در فضاست. معماری جنبشی متکی بر طراحی ساختمان هایی است که هدف سازه های مکانیزه شده و دگرگون شونده تغییر شکل ساختمان است به نحوی که تطبیق پذیر با نیازهای مردم در فضای درون است و قابلیت سازگاری با عناصر بیرونی را دارد. زمان و تلاش قابل توجهی بر روی ساختمان «خانه های هوشمند» در سال های اخیر انجام گرفته است.

بررسی ضوابط معماری جنبشی

معماری بر این باور تکامل یافت که استاتیک فرم های همیشگی معماری سنتی دیگر پاسخگوی تغییرات عمده زمان حاضر نیستند. معماری جنبشی بر این فرض استوار است که نیروی داینامیک، تطبیق پذیر و توانایی الحاق شدن، کاسته شدن را دارند و حتی دورانداختنی و یک بار مصرف هستند.توانایی حرکت در اجزای ساختمان تنها به منظور ارتقای کیفیت زیبایی ساختمان نیست بلکه عملکردی و پاسخ به محیط زیست است.این سبک در قرن بیستم شکوفا شد زمانی که پیشرفت های در مکانیک، الکترونیک و روبات ها اتفاق افتاد.

‎پتانسیل معماری جنبشی در فضا

حوزه ی معماری جنبشی ، ترکیبی از حرکت جنبشی با محیط مصنوع است و چنین مفهومی بر روی زیبایی شناختی، طراحی و عملکرد ساختمان ها تاثیرگذار است. ایده ی حرکت در معماری بایستی از طریق روش های فیزیکی و مجازی قابل بررسی باشند. جستجو و کشف و ارایه ی ایده ی این سبک این است که چطور حرکت و جنبش قابل مشارکت به صورت فیزیکی در ساختمان ها و سازه هاست. هدف از پتانسیل این سبک در معماری، خلق فرم های جنبشی و ترکیب با فنآوری است. در این معماری حرکت اغلب به صورت ترکیب بندی آبستره ای است که در برگیرنده ی ارتباط بین علت و معلول است. تغییر شکل، مجاورت، قرارگیری بر روی یکدیگر، نهان و آشکار شدن، برخورد و اصطکاک، مبالغه از جمله تکنیک هایی است که توسط معماران استفاده شده و بیان کننده حرکت مجازی و تغییر است.

‎نمونه آثار معماری جنبشی

برج سوپر شانگهای جدید طراحی شده توسط گروه معماری جنسلر.
مرکز تجارت جهانی بحرین.
برج های دوقلوی ۲۴۰ متری است که شامل ۵۰ طبقه دفتر اداری.
آپارتمان و مرکز خریدی با ۱۵۰ فروشگاه است.
موزه هنر میلواکی طراحی شده توسط کالاتراوا.
ورزشگاه اسکای دم تورنتو.
منار جنبان اصفهان.
برج گردان دبی طراحی شده توسط دیوید فیشر.