سبک معماری
کد خبر : 466
سه شنبه - ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۹

معماری پویا

معماری پویا

معماری پویا چیست؟

به روزترین ایده ی طراحی مدرن، معماری پویا نامیده شده است. آسمانخراش های معماری مدرن می چرخند و به حرکت در می آیند، شکل آن ها به نحوی تغییر می کند که با طبیعت و تخیل طراح تطبیق یابد. این سبک شامل سه نوآوری عمده است: تغییر شکل، تولید صنعتی واحدها و تولید انرژی پاک.ساختمان های معماری پویا از حرکت خورشید پیروی و بر اساس وزش باد حرکت می کند، طراحی معماری بهینه تر و دوستدار محیط زیست است. در ساختمان های معماری مدرن پویا مدام شکل آن ها تغییر پیدا می کند، همان طور که هر طبقه به طور جداگانه می چرخند، تجارب و دیدهای جدیدی به وجود می آید؛ روش ساخت و توانایی تولید انرژی سبز از ویژگی های ساختمان معماری پویاست. این ساختمان ها از واحدهای پیش ساخته، به طور سفارشی در کارگاه ساخته شدند، و با استانداردهای بالایی تطبیق یافتند.

مفهوم معماری پویا در شهر

مفهوم معماری پویا در شهر از ترکیب فنآوری و تجمل در محیط شهری نشات گرفته است. توربین های باد آسمانخراش ها به صورت افقی در بین هر طبقه هستند، پانل های خورشیدی بر روی هر بام انرژی برای ساختمان پویا در شهر تولید می کند. ساختمان های داینامیک این سبک راه حل منحصر به فرد معماری است که تبدیل به ایستگاه انرژی شده که برای شهر انرژی سبز تولید می کند. طراحی و معماری این سبک برج های چرخان در شهر بیشتر سعی شده اورگانیک و نزدیک به طبیعت باشد. همچنین ارتباط نزدیکی با فنآوری و فرهنگ دارند و در واقع بایستی نشانه های فرهنگی در شهر باشند.

آثار معماری پویا

در جهان سازه هایی وجود دارد که پیکربندی، وضعیت قرارگیری و شکل آن ها در حال تغییر است. برخی طبقات در بالاترین نقاط ساختمان های لندمارک می چرخند اما این حقیقت در سازه بناست و هیچ حرکتی از خارج در سازه دیده نشده است. از آن جمله اند رستوران های گردان برای جذب گردشگران که دید ۳۶۰ درجه به سمت شهر دارند. همچنین آثار معماری پویا عبارتند از سی ان تاور تورنتو، کانادا،استوانه در بالای ساختمان مرکز تجاری جهانی در مکزیکوسیتی، پل متحرک جورج پی. کولمن، برج داینامیک دبی طراحی شده توسط دیوید فیشر و برج المپیک در نیویورک. «برج چرخان» شهر می سی سائوگا تورنتو طرح موجدار برج ۵۰ طبقه است که از شیشه و سیمان ساخته شده است.

از تئوری تا عمل معماری پویا

پس از گذشت هزاران سال که ساختمان ها ایستا و صلب بودند.

آسمانخراش داینامیک دیوید فیشر گامی مهم برای حرکت به جلو به سمت معماری آینده شد.

از تئوری تا عمل معماری پویا و برج داینامیک دو جنبه ی عمده آرمانی و انقلابی را در بر گرفته است.

اولین جنبه ی انقلابی در رابطه با شکل ساختمان معماری پویاست که به طور دایم تغییر می کند.

هر طبقه می تواند به طور جداگانه ای بچرخد، در هر ثانیه شکل ساختمان تغییر می یابد.

به طور مثال در روز خورشید از اتاق خواب طلوع کرده و در وقت شام غروب آفتاب دیدنی است.

آسمانخراش داینامیک در هیچ دو لحظه ای مشابه به نظر نمی رسد.

زیرا اشکال آن بر اساس زمان و زندگی تحمیل می شود.

دومین انقلابی که در آسمانخراش داینامیک شکل گرفته روش ساخت است.