اخبار » کتاب ها
کد خبر : 331
سه شنبه - ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰

کتاب : تفکر معمارانه: فرآیندِ طراحی و چشمِ خیال‌اندیش

کتاب : تفکر معمارانه: فرآیندِ طراحی و چشمِ خیال‌اندیش

 

نویسنده: مایکل براون
ترجمه و تدوین: دکتر سعید حقیر
ناشر: فکر نو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
تیراژ: ۱۱۰۰ نسخه
قیمت : ۲۰/۰۰۰ تومان

بخشی از پیشگفتار مترجم:
فرآیند طراحی در معماری از جمله مباحثی است که به سرعت با برنامه دهی در معماری اشتباه گرفته می شود. در حقیقت زمانی که صحبت از فرآیند طراحی می کنیم به مرحله ای پیش تر و فراتر از برنامه دهی توجه داریم. اگر بر مبنای یک تئوری شهیر در هنر، آن را «بازنمایی» و در واقع بازنمایی از یک امر معنوی تلقی کنیم، آنگاه درمی یابیم که فرآیند طراحی از لحظه درک امر معنوی آغاز شده است و تجسد بخشیدن به یک امر معنوی در حقیقت کاری است که هنرمند انجام میدهد.

امر معنوی فاقد فرم است و هستی برای ما انسانها بدون فرم غیرقابل تأمل و تفکر است. گذر از یک مرحله بدون فرم به یک مرحله ای که اولین جوانه های فرم در ذهن شکل می گیرد در حقیقت شروع فرآیند طراحی است. مرحله ای که من آن را گذر از خلق پِره کانسپت (پیش انگاره) به کانسپت (انگاره) می نامم. بر این مبنا، پیش انگاره، فاقد فرم و انگاره، دارای فرمی اولیه است. در این مرحله است که نوع اثر هنری و سبک آن همزمان شکل میگیرد.

اگر نگویم عموم کتاب هایی که در حوزه هنرِ معماری عنوان «فرآیند طراحی» را بر خود گذاشته اند، باید بگویم عمده آنها به موضوع برنامه دهی می پردازند و نه نگاه فرایند طراحی از دیدگاهی که مطرح شد. نقض این عمومیت را برای اولین بار با مطالعه کتاب حاضر اثر مایکل براون به زیبایی یافتم.
کتاب حاضر تأملی است بر فرآیند طراحی بر پایه منطق انتقادی کارل پوپر فیلسوف اتریشی-انگلیسی قرن بیستم که از غیرمادی ترین فرآیندهای شکل گیری پره کانسپت آغاز میشود و تا مسائل کاملاً مادی، مانندی مصالح و سازه و نور، در یک پروسه شناخت و تولید، در فرآیند طراحی ادامه می یابد.

• فهرست مطالب کتاب:
پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مؤلف
۱. زمان
۲. دو معبد
۳. آیا توصیف فرآیند طراحی ممکن است؟
۴. سه بنای یادبود
۵. شاهِدان
۶. فکر کردن و ترسیم کردن
۷. آیا اینگونه بود؟
۸. سفر، کتاب و حافظه
۹. معماری بومی و سبک
۱۰. مصالح
۱۱. سازه
۱۲. نور
۱۳. معماری و زبان
۱۴. نگاه کردن به عکسها
۱۵. دفتر و دانشکده
۱۶. آیا مهم است؟
۱۷. نوآوری انتقادی
۱۸. سخن آخر
یادداشت